สกมช. ติดตามอย่างต่อเนื่องกรณีข้อมูลกรมกิจการผู้สูงอายุรั่วไหล เข้มงวดมาตรการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) นำโดย พันตำรวจเอก ณัทกฤช พรหมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่ สกมช. พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผู้เชี่ยวชาญ และคณะที่ปรึกษา ร่วมประชุมหารือกรณีพบข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานรั่วไหลบน Dark Web ที่ผ่านมา สกมช. ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้การสนับสนุนทางเทคนิค พร้อมให้คำแนะนำเร่งด่วนกับกรมกิจการผู้สูงอายุ โดยกำชับบุคลากรให้เข้มงวดในการปฏิบัติตามมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ทั้งนี้ หน่วยงานควรมีระบบป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงมีระบบสำรองข้อมูลและแผนรับมือเหตุการณ์ฉุกเฉิน เพื่อติดตามตรวจสอบระบบอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ สกมช. มุ่งมั่นที่จะรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศไทย และจะทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาข้อมูลรั่วไหล