สกมช. สร้างความตระหนักรู้ มุ่งสร้างมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สาธารณสุข

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) โดย พันตำรวจเอก ณัทกฤช พรหมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ เป็นวิทยากรในการบรรยายการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโรงพยาบาลชุมชน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายยกระดับบัตรทอง 30 บาท และนโยบายกระทรวงสาธารณสุข โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พร้อมทั้งเสริมศักยภาพหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้มีความพร้อมและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก อันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติด้านสุขภาพ ณ ห้องแซฟไฟร์ ส่วนการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี