เว็บไซต์แก๊งค์แรนซัมแวร์ LockBit ถูกยึดจากปฏิบัติการของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศ

71/67 (IT) ประจำวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

เว็บไซต์ของแก๊งแรนซัมแวร์ LockBit ถูกยึดครองโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งอ้างว่าได้ทำการขัดขวางการดำเนินงานของกลุ่มดังกล่าวแล้ว และจะเปิดเผยรายละเอียดการดำเนินการต่อกลุ่มในเร็ว ๆ นี้ โดยหน้าเว็บไซต์ .onion ของกลุ่มดังกล่าวจะแสดงข้อความ “ขณะนี้เว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้การควบคุมของการบังคับใช้กฎหมาย” โดยเฉพาะสำนักงานอาชญากรรมแห่งชาติ (NCA) ของสหราชอาณาจักร “เราสามารถยืนยันได้ว่าบริการของ LockBit ได้หยุดชะงักอันเป็นผลมาจากการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นการดำเนินการที่กำลังดำเนินอยู่และมีการพัฒนาขึ้นไปเรื่อย ๆ” หน้าดังกล่าวระบุว่าหน่วยงาน NCA ได้ทำงานร่วมกับ FBI และ “หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศ” โดยมีชื่อปฏิบัติการดังกล่าวว่า Cronos และหน้านี้ยังมีโลโก้ของ Europol และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจากออสเตรเลีย เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส และสวิตเซอร์แลนด์ มีธงชาติของประเทศเหล่านั้น รวมถึงธงชาติของแคนาดา สวีเดน และฟินแลนด์ด้วย ซึ่งแน่นอนว่าหน้าเว็บดังกล่าว ไม่ใช่เครื่องมือหลักของแก๊งแรนซัมแวร์ แต่ก็มีรายงานว่า Europol ได้รับเครดิตในการปิด LockBit ดังนั้น บางที ปฏิบัติการ Cronos อาจสามารถขัดขวางการดำเนินงานของแก๊งค์ LockBit แล้วจริงๆ

แหล่งข่าว https://www.theregister.com/2024/02/20/lockbit_down_operation_cronos/