สกมช. ร่วม สธ. ลุยภาคอีสาน ขับเคลื่อน Sectoral CERT สาธารณสุข มุ่งสร้างความปลอดภัยทางไซเบอร์

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) จัดงานประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าโครงการสนับสนุนการจัดตั้ง Sectoral CERT ด้านสาธารณสุข ณ โรงแรมไอซาน่า โคราช อำเภอเมืองนครราชสีมา โดยมี นางสาวสายชล แซ่ลี้ ผู้อำนวยการสำนักประสานงาน เป็นประธานกล่าวเปิดงานฯ ซึ่งในงานมีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “แนวทางการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่ปลอดภัย รูปแบบภัยไซเบอร์และการป้องกันการโจมตีไซเบอร์” พร้อมทั้งร่วมเสวนาในหัวข้อ “Secure Your Digital Transformation Journey with Cybersecurity”

โครงการสนับสนุนการจัดตั้ง Sectoral CERT ด้านสาธารณสุข จะเข้ามาช่วยพัฒนา และเสริมสร้างการป้องกันความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้หน่วยงานด้านสาธารณสุข ซึ่งปัจจุบันมีการพัฒนารูปแบบการโจมตีของภัยคุกคามทางไซเบอร์ตลอดเวลา ด้วยความตระหนักถึงความจำเป็นที่สำคัญสำหรับกลไกการป้องกันเชิงรุก ความมุ่งมั่นร่วมกันของเราในการเสริมความมั่นคงทางไซเบอร์ของภาคสาธารณสุข จึงทำให้เกิดโครงการสนับสนุนการจัดตั้ง Sectoral CERT ด้านสาธารณสุขนี้ โดยไม่เพียงแต่ตอบสนองต่อภัยคุกคามไซเบอร์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล แต่ยังป้องกันแบบเชิงรุกเพื่อระบุ ประเมิน และบรรเทาภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจเกิดขึ้น ก่อนที่จะสามารถทำลายความสมบูรณ์ของระบบสาธารณสุขได้อีกด้วย และเรามีเป้าหมายเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับภาคสาธารณสุขจากการโจมตีทางไซเบอร์ที่เพิ่มขึ้นและภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มุ่งเป้าไปที่ระบบการดูแลสุขภาพ กลายเป็นจุดริเริ่มในการปรับปรุงบริการด้านการดูแลสุขภาพ ความจำเป็นที่จะต้องมีมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

นอกจากนี้ การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การอบรมเพื่อยกระดับทักษะความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการสร้างความตระหนักด้านสถานการณ์เกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ มีความจำเป็นและสำคัญอย่างมาก สำหรับหน่วยงานทางด้านสาธารณสุข เพราะหน่วยงานสาธารณสุขเป็นหน่วยที่สำคัญของต่อชีวิตของประชาชนเป็นอย่างมาก ดังนั้น โครงการนี้จึงเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับที่จำเป็นสำหรับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โครงการสนับสนุนการจัดตั้ง Sectoral CERT ด้านสาธารณสุขจะก่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด