แฮกเกอร์ INTELBROKER อ้างว่าได้โจมตีระบบของสนามบินนานาชาติลอสแองเจลิส

77/67 (IT) ประจำวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

แฮกเกอร์ IntelBroker ได้ประกาศลงในเว็บไซต์ Hackread ว่าได้ทำการเข้าถึงระบบ CRM ซึ่งเป็นระบบการให้บริการระบบใดระบบหนึ่งของสนามบินนานาชาติลอสแองเจลิส โดยได้ใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ในระบบของเป้าหมาย โดยการโจมตีได้เกิดขึ้นในเดือนนี้

IntelBroker ถือเป็นแฮกเกอร์ที่มีชื่อเสียง โดยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการโจมตีบริษัทที่มีชื่อเสียง เช่น DC Health Link, Volvo และ Hewlett Packard Enterprise (HPE) อีกทั้งยังอยู่เบื้องหลังการรั่วไหลของฐานข้อมูล Facebook Marketplace เมื่อเร็วๆ นี้ด้วย โดยแฮกเกอร์อ้างว่าได้เข้าถึงฐานข้อมูลที่มีข้อมูลที่เป็นความลับของเจ้าของเครื่องบินส่วนตัว ฐานข้อมูลมี 2.5 ล้านบันทึก ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้:

    – ชื่อ-นามสกุล

    – หมายเลข CPA

    – อีเมล (รวม 1.9 ล้านอีเมล –  เมื่อแยกรายการที่ซ้ำกัน เหลือจำนวน  15,800 อีเมล)

    – ชื่อบริษัท

    – หมายเลขรุ่นเครื่องบิน

    – หมายเลขหาง (หมายถึงหมายเลขประจำตัวที่วาดไว้บนหางเครื่องบิน)

ทั้งนี้ การโจมตีทางไซเบอร์ดังกล่าว ไม่ได้ส่งผลกระทบถึงผู้โดยสารหรือผู้เดินทางที่ใช้บริการ

แหล่งข่าว https://securityaffairs.com/159573/hacking/intelbroker-hacked-los-angeles-international-airport.html