สกมช. สร้างความร่วมมือหน่วยงาน CERT ต่างประเทศ เสริมกำลังการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

เมื่อวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 พลอากาศตรี จเด็ด คูหะก้องกิจ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ พร้อมคณะ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก CERT ต่างประเทศ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย JPCERT/CC, KrCERT/CC, Sri Lanka CERT/CC, TWNCERT, Australia – ACSC และ Team Cymru เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ รวมถึงหารือแนวทางการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน CERT ในระดับสากล ณ ห้องประชุม Integrity สกมช.