สกมช. เข้าร่วมประชุมหารือต้านกลุ่มอาชญากรข้ามชาติ พร้อมวางมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) โดย พันตำรวจเอก ณัทกฤช พรหมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุม Regional Meeting to move further towards critical technology standards for fighting transnational organized crime in Southeast Asia โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือเสนอแนะแนวทาง พร้อมร่วมกันสร้างมาตรฐานเทคโนโลยีในการต่อสู้กับกลุ่มอาชญากรข้ามชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 27 กุมภาพันธ์ 2567 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย