สกมช. จัดวิทยากรให้ความรู้ สร้างภูมิคุ้มกันรู้เท่าทันภัยคุกคามไซเบอร์

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) โดย นาวาโท ศักติพงษ์ สิบหมื่นเปี่ยม ผอ.ฝ่ายเฝ้าระวังฯ และ เรือโท ธีรพล หนองหว้า ผอ.ฝ่ายตอบสนองและรับมือฯ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย วันที่ 21 มีนาคม 2567 บรรยายในหัวข้อ “การสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security Awareness) และในวันที่ 22 มีนาคม 2567 บรรยายในหัวข้อ แนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับหน่วยงานรัฐ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ณ สถาบันพระประชาบดี ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี