แก๊ง INC Ransom ขโมยข้อมูลจำนวน 3TB จาก National Health Service (NHS) ของสกอตแลนด์

122/67 (IT) ประจำวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567

แก๊ง INC Ransom ได้ใส่ National Health Service (NHS) ของสกอตแลนด์เข้าไปในรายชื่อเหยื่อใน Tor leak site โดยกลุ่มดังกล่าวได้อ้างว่าขโมยข้อมูลจำนวน 3TB จาก NHS ซึ่งทางกลุ่ม Ransom ได้เผยแพร่รูปภาพเอกสารทางการแพทย์ตัวอย่างเพื่อเป็นหลักฐานการแฮก และจะเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกขโมยหาก NHS ไม่จ่ายค่าไถ่ โดยที่การโจมตีทางไซเบอร์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566

โดย NHS ของสกอตแลนด์หรือบริการสุขภาพแห่งชาติเป็นระบบการรักษาพยาบาลที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลสกอตแลนด์ ให้บริการด้านสุขภาพที่หลากหลาย รวมถึงโรงพยาบาล บริการด้านสุขภาพจิต และการดูแลสุขภาพชุมชน ซึ่งรัฐบาลสกอตแลนด์ได้ดูแลระบบ NHS เองในสกอตแลนด์ และดำเนินงานแยกจากระบบ NHS ในอังกฤษ เวลส์ และไอร์แลนด์เหนือ ซึ่งในขณะนี้ทางรัฐบาลสกอตแลนด์ได้กำลังทำงานร่วมกับคณะกรรมการสุขภาพ ตำรวจสกอตแลนด์ และหน่วยงานอื่นๆ รวมถึงสำนักงานอาชญากรรมแห่งชาติ และศูนย์รักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์แห่งชาติ เพื่อประเมินระดับของการละเมิดข้อมูลดังกล่าว และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง    

โดยกลุ่ม INC Ransom ได้มีการดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2023 ซึ่งได้อ้างความรับผิดชอบต่อการละเมิดองค์กรอย่างน้อย 65 แห่งจนถึงปัจจุบัน

แหล่งข่าว https://securityaffairs.com/161143/data-breach/inc-ransom-hacked-national-health-service-of-scotland.html