การละเมิดข้อมูลของ Kaiser Permanente อาจส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยกว่า 13.4 ล้านคน

154/67 (IT) ประจำวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567

ผู้ให้บริการด้านสุขภาพ Kaiser Permanente เปิดเผยถึงการละเมิดความปลอดภัยที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ป่วย 13.4 ล้านคนในสหรัฐอเมริกา โดย Kaiser Permanente เป็นกลุ่มความร่วมมือด้านการดูแลจัดการแบบบูรณาการของสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้มีการดำเนินงานโรงพยาบาล 39 แห่งและสำนักงานทางการแพทย์มากกว่า 700 แห่ง พร้อมด้วยบุคลากรมากกว่า 300,000 คน รวมถึงแพทย์และพยาบาลมากกว่า 87,000 คน

ผู้ให้บริการด้านสุขภาพ Kaiser Permanente ได้รายงานว่าผู้ป่วยในปัจจุบันและอดีตประมาณ 13.4 ล้านคนอาจมีการรั่วไหลข้อมูลรวมถึงที่อยู่ IP ชื่อ และข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของสมาชิกบนเว็บไซต์ของบริษัทและแอปมือถือ โดยข้อมูลที่เปิดเผยไม่รวมถึงชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน หมายเลขประกันสังคม (SSN) และข้อมูลทางการเงิน    

เมื่อเดือนมิถุนายน 2022 Kaiser Permanente ได้เปิดเผยการละเมิดข้อมูลที่เปิดเผยข้อมูลด้านสุขภาพของผู้ป่วย 69,000 คน ซึ่งเกิดจากการเข้าถึงบัญชีอีเมลของพนักงานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบุคคลภายนอก โดยข้อมูลที่เปิดเผย ได้แก่ ชื่อ เวชระเบียน วันที่รับบริการ และผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการ

แหล่งข่าว https://securityaffairs.com/162347/data-breach/kaiser-permanente-data-breach.html