เครือร้านขายยา London Drugs ปิดร้านหลังถูกโจมตีทางไซเบอร์

158/67 (IT) ประจำวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2024 London Drugs พบว่าบริษัทได้ตกเป็นเหยื่อของการโจมตีทางไซเบอร์ ซึ่งได้ทำการปิดร้านค้าปลีกทั้งหมดทั้งหมดทั่วแคนาเพื่อควบคุมเหตุการณ์ทางไซเบอร์ โดยทางบริษัทได้ทำการจ้างผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเพื่อทำการตรวจสอบการโจมตีทางไซเบอร์ที่ได้ส่งผลกระทบต่อระบบของบริษัท

London Drugs ได้ดำเนินการปกป้องเครือข่ายและข้อมูลทันทีหลังจากทราบถึงการถูกโจมตี รวมถึงการให้ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ชั้นนำดำเนินการสืบสวนทางนิติวิทยาศาสตร์ โดย London Drugs ยังไม่ได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเกี่ยวถึงการถูกโจมตีทางไซเบอร์ครั้งนี้ เนื่องจากยังไม่พบข้อบ่งชี้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลหรือสุขภาพของลูกค้าหรือพนักงานถูกโจมตี    

London Drugs มีพนักงานมากกว่า 9,000 คน ที่ให้บริการร้านขายยาและการดูแลสุขภาพในร้านค้ากว่า 80 แห่ง และบริษัทแนะนำให้ลูกค้าโทรติดต่อร้านขายยาในพื้นที่หากมีความต้องการยาด่วน ซึ่งทาง London Drugs ยังไม่ได้ให้คำตอบเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์การถูกโจมตีทางไซเบอร์ดังกล่าวจากทาง BleepingComputer

แหล่งข่าว https://www.bleepingcomputer.com/news/security/london-drugs-pharmacy-chain-closes-stores-after-cyberattack/