กลุ่ม BlackBasta Ransomware ออกมาอ้างการโจมตีต่อ Synlab Italia

164/67 (IT) ประจำวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567

เมื่อวันที่ 18 เมษายน Synlab Italia ผู้ให้บริการทางการแพทย์รายใหญ่ ได้ประสบปัญหาจากการโจมตีทางไซเบอร์โดยได้แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงการโจมตีทางไซเบอร์และได้ปิดการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัททั้งหมดในอิตาลีเพื่อเป็นการป้องกันไว้ก่อน ทางด้านบริษัทยังไม่ได้เปิดเผยการละเมิดข้อมูล    

นักวิจัยแพลตฟอร์ม Ransomfeed.it ได้เปิดเผยว่ากลุ่มอาชญากร Blackbasta ได้ออกมาอ้างความรับผิดชอบต่อการโจมตี Ransomware ต่อ Synlab ซึ่งอ้างว่าได้ขโมยข้อมูลจำนวน 1.5 TB โดยมีข้อมูลบริษัท เอกสารส่วนตัวของพนักงาน ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า การวิเคราะห์ทางการแพทย์ และเพื่อพิสูจน์ถึงการละเมิดข้อมูลดังกล่าวทางกลุ่มได้เผยแพร่รูปภาพหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชน และการวิเคราะห์ทางการแพทย์ ซึ่งทางกลุ่ม BlackBasta จะมีการเผยแพร่ข้อมูลที่ขโมยไปในวันที่ 11 พฤษภาคม 2024

แหล่งข่าว https://securityaffairs.com/162741/security/blackbasta-gang-claimed-responsibility-for-synlab-italia-attack.html