เมือง Wichita ถูกโจมตีจาก Ransomware

166/67 (IT) ประจำวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567

เมือง Wichita ในรัฐ Kansas ได้ปิดเครือข่ายเพื่อป้องกันภัยคุกคามหลังจากถูกโจมตีด้วย Ransomware ซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2024 โดยทางเมือง Wichita ได้เริ่มการตอบสนองต่อเหตุการณ์ดังกล่าวทันทีเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของภัยคุกคาม และได้กำลังสืบสวนถึงเหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลกลางและท้องถิ่น ซึ่งเมืองออกเตือนว่าบริการบางอย่างอาจไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราวเนื่องจากได้ทำการออฟไลน์ระบบ    

เมือง Wichita ยังไม่ได้ยืนยันว่าได้ประสบปัญหาการละเมิดข้อมูลหรือไม่ และยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลของ Ransomware ที่โจมตีในระบบหรือผู้ที่อยู่เบื้องหลังของการโจมตี โดยทางเมืองได้กำลังทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบและประเมินระบบอย่างละเอียดก่อนที่จะนำกลับมาออนไลน์อีกครั้ง และไม่มีกำหนดเวลาที่ชัดเจนในการคืนระบบทั้งหมดสู่การใช้งานจริง

แหล่งข่าว https://securityaffairs.com/162799/security/city-of-wichita-ransomware.html