สกมช. เข้าร่วมงาน Regional Technical Dialogue on Combatting Cyber Scams แลกเปลี่ยนองค์ความรู้นานาชาติ เสริมแกร่งกฎหมายป้องกันภัยไซเบอร์

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) โดย พันตำรวจเอก ณัทกฤช พรหมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ และนาวาโท ศักติพงษ์ สิบหมื่นเปี่ยม ผู้อำนวยการฝ่ายเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ร่วมเสวนา แบ่งปันความรู้ประสบการณ์ กับหน่วยงาน U.S. Department of State, International Narcotics and Law Enforcement Affairs, Bangkok U.S. Homeland Security Investigations Bangkok และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในประเทศไทย ในประเด็นที่สำคัญอาทิ การสืบสวนอาชญากรรมทางไซเบอร์ การวิเคราะห์ข้อมูลนิติวิทยาศาสตร์ การฟอกเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมจากต่างประเทศ เช่น กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม และไทย ณ โรงแรมคอนราด เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ