การโจมตีทางไซเบอร์ต่อสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งอเมริกา ส่งผลให้ระบบ Logbook of the World ไม่สามารถใช้งานได้

182/67 (IT) ประจำวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567

สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งอเมริกา (American Radio Relay League: ARRL) ประกาศว่ากำลังประสบปัญหาการถูกโจมตีทางไซเบอร์ ที่ส่งผลให้ระบบไอทีและการดำเนินงานออนไลน์ รวมถึงอีเมลและ Logbook of the World ได้หยุดชะงัก โดยที่ ARRL ทำหน้าที่เป็นตัวแทนด้านวิทยุสมัครเล่นต่อหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐบาล ที่คอยให้คำแนะนำด้านเทคนิค และส่งเสริมกิจกรรม โปรแกรมการศึกษาสำหรับผู้สนใจทั่วประเทศ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ARRL ได้ประกาศว่าได้รับการโจมตีทางไซเบอร์ซึ่งทำให้เครือข่ายและระบบหยุดชะงัก รวมถึงบริการออนไลน์ต่างๆ ขณะนี้ ARRL กำลังตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ที่ส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงเครือข่ายและระบบที่สำนักงานใหญ่ บริการหลายอย่าง เช่น Logbook of The World และศูนย์การเรียนรู้ ARRL ได้รับผลกระทบ    

ในการอัปเดตเมื่อวันศุกร์ ARRL ได้รายงานเพื่อลดความกังวลของสมาชิกเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูล โดยยืนยันว่าหน่วยงานไม่ได้จัดเก็บข้อมูลบัตรเครดิตหรือหมายเลขประกันสังคม และในขณะนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าหน่วยงานได้ประสบกับการโจมตีด้วยแรนซัมแวร์หรือเหตุการณ์ทางไซเบอร์ในรูปแบบอื่นๆ หรือไม่ ซึ่งทาง BleepingComputer ได้พยายามติดต่อ ARRL เพื่อสอบถามเพิ่มเติม แต่ยังไม่ได้รับคำตอบ

แหล่งข่าว https://www.bleepingcomputer.com/news/security/arrl-cyberattack-takes-logbook-of-the-world-offline/