สกมช. ส่งวิทยากรแบ่งปันองค์ความรู้ ร่วมป้องกันองค์กรจากภัยไซเบอร์ ณ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2567 สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) โดย พ.ต.อ.ณัทกฤช พรหมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ เป็นวิทยากรบรรยายในงานเสวนา หัวข้อ “Cybersecurity: The Untold Story” จัดขึ้นโดย สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกทางดิจิทัล รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถและปกป้ององค์กรในยุคปัจจุบันให้ห่างไกลจากภัยคุกคามทางไซเบอร์