Cisco จัดการแก้ไขช่องโหว่ของ Webex ที่ถูก compromise ในการประชุมของรัฐบาลเยอรมัน

202/67 (IT) ประจำวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567

เมื่อต้นเดือนพฤษภาคม 2024 สื่อเยอรมนี Zeit Online เปิดเผยว่า Threat Actor ได้ใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ในซอฟต์แวร์ Cisco Webex ของรัฐบาลเยอรมันเพื่อเข้าถึงการประชุมภายในที่สำคัญ โดยในเดือนมีนาคม ทางการเยอรมนีได้ยอมรับว่ามีการแฮกการประชุมทางทหารที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางทหารแก่ยูเครน ซึ่งคาดว่าเป็นฝีมือของ Threat Actor ที่เกี่ยวข้องกับรัสเซีย

Cisco ได้ออกคำแนะนำเมื่อช่วงต้นเดือนพฤษภาคม ว่าได้พบช่องโหว่ใน Cisco Webex Meetings ทำให้ Threat Actor สามารถเข้าถึงข้อมูลการประชุมและข้อมูลเมตา โดยผู้เชี่ยวชาญคาดว่าช่องโหว่ที่ถูกใช้คือ Direct Object Reference (IDOR) ที่ไม่ปลอดภัย ทำให้ Threat Actor เข้าถึงข้อมูลการประชุม เช่น หัวข้อและผู้เข้าร่วม รวมถึงสอดแนมการประชุมที่ละเอียดอ่อน ถึงแม้รัฐบาลเยอรมันจะใช้ Webex เวอร์ชันสำหรับภายในองค์กร แต่ห้องประชุมออนไลน์ของเจ้าหน้าที่ระดับสูงบางห้องไม่ได้รับการป้องกันด้วยรหัสผ่าน    

Cisco ยืนยันว่าช่องโหว่ดังกล่าวได้รับการแก้ไขแล้ว และได้ดำเนินการแก้ไขทั่วโลก เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2024 ทั้งนี้ Cisco ยังแจ้งให้ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบว่า ไม่พบความพยายามอื่นในการใช้ประโยชน์จากช่องโหว่นี้อีก และย้ำว่าบริษัทจะยังคงติดตามกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง พร้อมอัปเดตข้อมูลผ่านช่องทางปกติ

แหล่งข่าว https://securityaffairs.com/164173/breaking-news/cisco-webex-flaws-german-government-meetings.html