โรงพยาบาลในลอนดอนประสบปัญหาการขาดแคลนเลือดหลังจากถูกโจมตีด้วยแรนซัมแวร์

208/67 (IT) ประจำวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567

NHS Blood and Transplant (NHSBT) ของอังกฤษได้ออกประกาศเร่งด่วนเพื่อขอรับบริจาคโลหิตกรุ๊ป O Positive และกรุ๊ป O Negative หลังจากการโจมตีทางไซเบอร์ต่อ Synnovis ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านพยาธิวิทยา โดยส่งผลกระทบต่อโรงพยาบาลหลายแห่งในลอนดอน จากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน ที่ผ่านมาโรงพยาบาล NHS หลายแห่งในลอนดอนต้องหยุดชะงักหลังจากการโจมตีของแรนซัมแวร์จากกลุ่มอาชญากรรมไซเบอร์ของรัสเซียที่ชื่อว่า Qilin หรือที่รู้จักในชื่อ Agenda ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการถ่ายเลือด

ประกาศจาก NHS ได้อธิบายว่าโรงพยาบาลหลายแห่งในลอนดอนประสบปัญหาในการจับคู่ประเภทผู้บริจาคโลหิตกับผู้รับได้ ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดการถ่ายเลือดที่ไม่ตรงกัน และอาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายถึงชีวิต เพื่อจัดการกับความเสี่ยงดังกล่าว หรือจนกว่าระบบการจับคู่กรุ๊ปเลือดจะกลับมาทำงานได้ตามปกติ แพทย์ในโรงพยาบาลที่ได้รับผลกระทบได้ตัดสินใจให้เลือดประเภท O Negative และ O Positive แก่ผู้ป่วยที่ไม่สามารถรอการตรวจกรุ๊ปเลือดทางเลือกได้ โดยเลือดกรุ๊ป O Negative สามารถบริจาคให้กับผู้ป่วยทุกคนได้อย่างปลอดภัย ในขณะที่ O Positive สามารถบริจาคให้กับผู้ป่วยที่มีกรุ๊ปเลือดบวก ซึ่งคิดเป็นประมาณสามในสี่ของผู้ป่วยทั้งหมด    

นอกจากนี้ โรงพยาบาลยังจำเป็นต้องใช้เลือดกรุ๊ป O สำหรับการผ่าตัดและขั้นตอนที่ต้องใช้เลือด เนื่องจากปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยทุกคน และเลือดมีอายุการเก็บรักษา 35 วัน ดังนั้นจึงต้องเติมเลือดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหมายความว่าจะต้องใช้เลือดประเภทนี้มากกว่าปกติในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า โดยในขณะนี้ Synnovis ยังไม่มีการอัปเดตใดๆ ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน เนื่องจากความพยายามในการกู้คืนยังคงดำเนินอยู่ โดยยังไม่ทราบแน่ชัดว่าระบบที่ได้รับผลกระทบจะกลับมาดำเนินการตามปกติเมื่อใด

แหล่งข่าว https://www.bleepingcomputer.com/news/security/london-hospitals-face-blood-shortage-after-synnovis-ransomware-attack/