Change Healthcare ได้แจ้งเตือนลูกค้าที่มีการรั่วไหลของข้อมูลจากการโจมตีไซเบอร์

220/67 (IT) ประจำวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567

Change Healthcare ได้แจ้งเตือนโรงพยาบาล บริษัทประกันภัย และลูกค้ารายอื่น ๆ เกี่ยวกับข้อมูลผู้ป่วยของพวกเขาอาจถูกเปิดเผยจากการโจมตีไซเบอร์ครั้งใหญ่ โดย Change Healthcare เป็นบริษัทในเครือของกลุ่มสุขภาพยักษ์ใหญ่ UnitedHealth Group ที่ให้บริการเทคโนโลยีที่ใช้ในการส่งและประมวลผลการเรียกร้องประกันนับพันล้านรายการต่อปี ซึ่งบริษัทได้ถูกแฮกเกอร์เข้าถึงระบบเมื่อเดือนกุมภาพันธ์และถูก ransomware ที่ทำให้มีการหยุดการทำงานของระบบ

Change Healthcare กล่าวว่า ชื่อ ที่อยู่ ข้อมูลประกันสุขภาพ และข้อมูลส่วนบุคคล เช่นหมายเลขประกันสังคมอาจถูกเปิดเผยในการโจมตี ทางบริษัทกำลังดำเนินการสืบสวนอยู่    

การถูกโจมตีดังกล่าวทาง UnitedHealth ได้จ่ายค่าไถ่เป็นจำนวนเงิน 22 ล้านดอลลาร์ในรูปแบบ bitcoin ตามที่ CEO Andrew Witty ได้กล่าวไว้ และบริษัทได้เสนอที่จะจ่ายค่าบริการตรวจสอบเครดิตและการป้องกันการขโมยข้อมูลส่วนตัวเป็นเวลาสองปีสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบในการโจมตีครั้งนี้

แหล่งข่าว https://www.securityweek.com/change-healthcare-to-start-notifying-customers-who-had-data-exposed-in-cyberattack/