การละเมิดข้อมูลของ Prudential Financial ส่งผลกระทบต่อบุคคลมากกว่า 2.5 ล้านราย

237/67 (IT) ประจำวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2567

บริษัทประกันภัย Prudential Financial ได้ออกมายืนยันว่าถึงการถูกละเมิดข้อมูลที่เกิดขึ้น เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2024 ที่ส่งผลกระทบต่อบุคคลกว่า 2.5 ล้านคน ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2024 และถูกพบเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2024 แม้ว่าบริษัทจะไม่ได้เปิดเผยถึงรายละเอียดของการโจมตี แต่กลุ่มแรนซัมแวร์ Alphv/BlackCat ได้ประกาศรับผิดชอบในการแฮ็กระบบความปลอดภัย

บริษัทได้รายงานในครั้งแรกเมื่อเดือนมีนาคมว่าเหตุการณ์ดังกล่าวส่ง ผลกระทบต่อบุคคลกว่า  36,000 ราย ข้อมูลที่ถูกเข้าถึงได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขใบอนุญาตขับขี่ และหมายเลขบัตรประจำตัวผู้ไม่ขับขี่    

จากการอัปเดตข้อมูลที่จัดทำโดย Prudential Financial ทางบริษัทเปิดเผยว่าเหตุการณ์นี้ส่งผลกระทบต่อบุคคล 2,556,210 ราย และบริษัทได้เสนอเครดิตฟรีของบริการตรวจสอบ เป็นจำนวนสองปีให้กับบุคคลที่ได้รับผลกระทบ

แหล่งข่าว https://securityaffairs.com/165121/data-breach/prudential-financial-data-breach-2-5m-individuals.html