กิจกรรมอบรมเยาวชนรุ่นใหม่เท่าทันภัยไซเบอร์ หัวข้อสัมมนา “รู้งี้…ซี้ Cyber” ระดับประถมศึกษา


กิจกรรมอบรมเยาวชนรุ่นใหม่เท่าทันภัยไซเบอร์ ประจำปีงบประมาณ 2565
📣หัวข้อสัมมนา “รู้งี้…ซี้ Cyber”📣 ระดับประถมศึกษา 📣

โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับทราบถึงเส้นทางการศึกษาในสายงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

🎓 ผู้ที่เข้าร่วมอบรมจะได้รับวุฒิบัตรออนไลน์และพร้อมลุ้นของรางวัลต่างๆ จากการเข้าร่วมกิจกรรมภายในงาน

🔎 ลงทะเบียน ได้ผ่าน QR code หรือ https://ncsa.newmediax.tech/

YouTube Channel: THNCA by NCSA
https://www.youtube.com/THNCAbyNCSA

Facebook Live : NCSA Thailand
https://www.facebook.com/NCSA.Thailand

📍 วันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2565
⏰ เวลา 08.00 – 09.00 น.

โดยสามารถรับชมย้อนหลังและร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 15-19 กันยายน พ.ศ. 2565 ผ่านทาง Facebook : NCSA Thailand