งานสัมมนา ISC2 Bangkok Chapter August Event 2022 30/08/2565


งานสัมมนา ISC2 Bangkok Chapter August Event 2022

พยายามหลายครั้งแล้วแต่ก็ยังไม่สำเร็จ!! CISSP จะไม่ยากอย่างที่คิดอีกต่อไป มาร่วมไขกุญแจไปกับเรา..ในงานสัมมนาออนไลน์ (ISC)2 Bangkok Chapter: August Event 2022 เพื่อเพิ่มโอกาสการสอบผ่าน CISSP ได้ถึง 95% ช้าไม่ได้แล้ว…โอกาสแบบนี้รีบลงทะเบียนวันนี้ก่อนใคร!!!

ศูนย์ความเป็นเลิศ
สำนักวิชาการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.)

โทรศัพท์ : 02 502 7831
E-Mail : academic@ncsa.or.th
Youtube : https://www.youtube.com/THNCAbyNCSA