CKS #19 หัวข้อ “STOP BULLYING จะดีกว่าไหม…ถ้าเราให้เกียรติกัน” 2/07/2565


งานสัมมนา Cybersecurity Knowledge Sharing ครั้งที่ 19
ในหัวข้อ “STOP BULLYING จะดีกว่าไหม…ถ้าเราให้เกียรติกัน ”

อาจมองเป็นแค่เรื่องตลก แต่กลับส่งผลกระทบทางจิตใจ Bully คืออะไร? มาหาคำตอบกัน

มาตรฐานทางสังคมหรือมาตรฐานส่วนตัวอะไรเป็นตัววัดคุณค่า ระหว่างกัน หรือเป็นเพราะพฤติกรรมบางอย่างที่สังคมไม่เป็นที่ยอมรับ เปลี่ยน Bully ให้เป็น Empathy หรือการเข้าใจผู้อื่นแบบง่าย ๆ ด้วยใจที่เป็นกลาง รับฟังวิธีแก้ปัญหาและร่วมหาทางออกไปกับงานสัมมนา Cybersecurity Knowledge Sharing ครั้งที่ 19 ในหัวข้อ “Stop Bullying จะดีกว่าไหม…ถ้าเราให้เกียรติกัน” พร้อมรับฟังข้อคิดดีๆ จากวิทยากรสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

ศูนย์ความเป็นเลิศ
สำนักวิชาการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.)

โทรศัพท์ : 02 502 7831
E-Mail : academic@ncsa.or.th
Youtube : https://www.youtube.com/THNCAbyNCSA