ภัยคุกคามทางไซเบอร์ ที่องค์กรต้องระวัง เมื่อพนักงาน Work From Home

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่ยังคงมียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในประเทศไทย ทำให้หลายองค์กรต้องตัดสินใจปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานเป็น Work From Home เพื่อเว้นระยะห่าง หยุดการแพร่เชื้อและรักษาสวัสดิภาพของบุคลากรในองค์กร

 แต่ทว่า หลังการปรับเปลี่ยนไปทำงานแบบ Remote Working กลับมีสถิติการก่อเหตุอาชาญกรรมทาง ไซเบอร์เพิ่มสูงขึ้น เมื่อกิจกรรมหลักของพนักงานอยู่บนโลกออนไลน์ แต่พวกเขาอาจไม่ได้มีความรู้ ความเข้าใจด้าน Cyber Security มากพอ ประกอบกับระบบรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์ และเครือข่าย ในบ้านที่อ่อนแอจนเกินไป เมื่อเทียบกับขององค์กร ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เป็นช่องโหว่ทำให้ภัยคุกคามทางไซเบอร์ โจมตีพนักงานและองค์กรของคุณได้อย่างง่ายดาย