หอสมุดแห่งชาติอังกฤษประสบปัญหาไฟฟ้าดับครั้งใหญ่จากการโจมตีทางไซเบอร์

474/66 (IT) ประจำวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566

หอสมุดแห่งชาติอังกฤษได้เผชิญเหตุกับการหยุดทำงานครั้งใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อเว็บไซต์และบริการต่าง ๆ มากมาย หลังจากการถูกโจมตีทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม โดย British Library เป็นห้องสมุดแห่งชาติของสหราชอาณาจักรและเป็นหนึ่งในห้องสมุดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ในลอนดอนเป็นที่รวบรวมไว้มากกว่า 150 ล้านรายการ รวมถึงหนังสือ ต้นฉบับ แผนที่ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร บันทึกเพลง และภาพยนตร์

ปัญหาขัดข้องทางเทคโนโลยีครั้งนี้เป็นผลมาจากเหตุการณ์ทางไซเบอร์ ทำให้ส่งผลกระทบต่อเว็บไซต์ ระบบบริการออนไลน์ และบริการนอกสถานที่ ซึ่งรวมถึง Wi-Fi สาธารณะ โดยขณะนี้ได้กำลังตรวจสอบเหตุการณ์ดังกล่าวและได้รับความช่วยเหลือจากศูนย์รักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์แห่งชาติ (NCSC) และผู้เชี่ยวชาญอื่น ๆ     

โดยห้องสมุดยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดทางเทคนิคที่เกี่ยวกับการโจมตี และในขณะนี้ยังไม่ชัดเจนว่าผู้โจมตีสามารถเข้าถึงข้อมูลของพนักงานและผู้ใช้บริการได้หรือไม่

แหล่งข่าว https://securityaffairs.com/153309/hacking/british-library-cyber-attack.html