St Vincent’s Health Australia ผู้ให้บริการด้านสุขภาพรายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย ประสบปัญหาข้อมูลรั่วไหลหลังการโจมตีทางไซเบอร์

546/66 (IT) ประจำวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2566

St Vincent’s Health Australia ผู้ให้บริการด้านสุขภาพรายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย ถูกโจมตีทางไซเบอร์ทำให้ระบบการดูแลสุขภาพส่งผลให้ข้อมูลรั่วไหล โดย St Vincent’s Health Australia ได้รายงานเหตุการณ์ดังกล่าวต่อหน่วยงานและกำลังทำงานร่วมกับรัฐบาลออสเตรเลียเพื่อจัดการกับเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์    

เมื่อวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2023 St Vincent’s Health Australia ได้ตอบสนองต่อเหตุการณ์ และวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม St Vincent’s ได้พบหลักฐานว่าผู้โจมตีได้ลบข้อมูลบางส่วนออกจากเครือข่าย และได้จ้างผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยเพื่อตรวจสอบการโจมตีดังกล่าว ซึ่งในขณะนี้ยังไม่มีผู้โจมตีรายใดออกมาอ้างความรับผิดชอบต่อการโจมตีดังกล่าว

แหล่งข่าว https://securityaffairs.com/156445/data-breach/st-vincents-health-australia-cyberattack.html