โรงเรียน Scranton School District ในรัฐ Pennsylvania ประสบปัญหาการโจมตีด้วย Ransomware

106/67 (IT) ประจำวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567

โรงเรียนในเมือง Scranton รัฐ Pennsylvania ได้ประสบกับการโจมตีด้วย Ransomware ส่งผลให้ระบบไอทีขัดข้อง โดยเขตการศึกษา Scranton ได้ทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้าน forensic เพื่อ investigate การละเมิดความปลอดภัยและฟื้นฟูระบบที่ได้รับผลกระทบ

Scranton School District เป็นเขตการศึกษาในเมืองขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในเมือง Scranton รัฐ Pennsylvania เขตการศึกษาประกอบด้วยโรงเรียน 15 แห่งและให้บริการนักเรียนมากกว่า 9,000 คน โดยเขตการศึกษา Scranton ได้รายงาน “network-related issues” เมื่อวันพฤหัสบดี ว่าปัญหาดังกล่าวทำให้ระบบคอมพิวเตอร์และบริการหยุดชะงัก และทำให้เขตการศึกษาต้องเลื่อนการเรียนออกไปสองชั่วโมงในวันพฤหัสบดี    

โดยเขตการศึกษายังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการโจมตีด้วย Ransomware แต่ก็ไม่ชัดเจนว่าคือกลุ่ม Ransomware ใดที่กำหนดเป้าหมายไปที่องค์กร และโรงเรียนประสบปัญหากับการละเมิดข้อมูลหรือไม่

แหล่งข่าว https://securityaffairs.com/160542/cyber-crime/scranton-school-district-ransomware-attack.html